Rekenkamer Zeeland doet mee aan onderzoek naar de energiebesparingsplicht.

Om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen, is toezicht en handhaving op de plicht tot verduurzaming van het energiegebruik nodig. Voor verschillende, vaak grotere en impactvolle bedrijven, fungeren GS als bevoegd gezag. Deze taak is ondergebracht bij de omgevingsdiensten RUD-Zeeland. Voor bedrijven die onder het BRZO-regime vallen, is het ondergebracht bij DCMR. Het bevoegd gezag, zo ook GS, moet handhavend optreden als een bedrijf zich niet aan de wet houdt op dit terrein.

De Nederlandse vereniging voor rekenkamer onderzoek (NVRR) heeft dit onderwerp in 2024 geselecteerd als “Doe-Mee onderzoek”. Alle Provinciale rekenkamers doen mee met het onderzoek, evenals de Algemene Rekenkamer en diverse gemeentelijke rekenkamers. Zo kunnen met het onderzoek ook interbestuurlijke aspecten worden belicht en vergelijkingen worden gemaakt tussen Provincies en gemeenten. Dit onderwerp is daarom niet zozeer aangedragen in de fractiegesprekken, maar door de rekenkamer gekozen op basis van een eigen afweging.

Meer informatie

Link naar het onderzoek.