Onderzoeksprogramma 2024

Lopende onderzoeken

Een tweetal onderzoeken werd in 2023 opgestart. Deze onderzoeken worden in 2024 afgerond en aan PS aangeboden:

  • Subsidieverstrekking Provincie Zeeland
  • Benutten van EU-middelen door de Provincie Zeeland  

Nieuwe onderzoeken

De rekenkamer wil in 2024 op de volgende beleidsterreinen onderzoek gaan uitvoeren:

  • Omgevingsparticipatie
  • Effectiviteit natuurbeheer
  • Energiebesparingsplicht
  • Provinciale watertaken

Via deze link vindt u meer informatie over het onderzoeksprogramma en de begroting 2024 van de rekenkamer Zeeland.