Rekenkamer start onderzoek naar omgevingsparticipatie

Omgevingsparticipatie

Net als andere overheden probeert de Provincie Zeeland de omgeving steeds meer gestructureerd te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. PS stelden in januari 2023 een visie op participatie vast, nadat PS de motie “Van inspraak naar participatie” aannamen.

Met dit onderzoek wil de rekenkamer nagaan hoe actief en succesvol de Provincie de omgeving betrekt in het tot stand komen van beleid en bij de uitvoering daarvan.

Link naar het onderzoek.