Het laatste nieuws

Onderzoek - Rekenkamer

Over de Rekenkamer Zeeland

De rekenkamer Zeeland voert onafhankelijk onderzoek uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de Provincie Zeeland gevoerde beleid. Daarmee versterkt zij de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten. De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut en daarmee geen onderdeel van de provinciale organisatie. De Rekenkamer bestaat uit een bestuur, een ambtelijk secretaris en medewerkers.

Aanleiding voor de instelling van rekenkamers op gemeentelijk en provinciaal niveau is het dualisme. Net zoals de Algemene Rekenkamer kijken provinciale en gemeentelijke rekenkamers of overheden hun geld wel juist en nuttig besteden. Provincies zijn dus, net als gemeenten, verplicht om per 1 januari 2005 een rekenkamer te hebben met als doel de  versterking van de rol van Provinciale Staten.  Het vergt namelijk vanuit de controlerende rol veel tijd en deskundigheid om (beleids)onderzoek uit te voeren. In Zeeland is gekozen voor een eigen provinciale rekenkamer. Andere provincies kozen met één of meer provincies voor een gezamenlijke rekenkamer.

Lees meer over de organisatie