De Rekenkamer Zeeland heeft in 2014 onderzoek uitgevoerd naar de deelnemingen waarin de provincie Zeeland een belang heeft.
De Provincie heeft belangen in zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke ondernemingen. Vanwege de verschillen in wet- en regelgeving heeft de Rekenkamer zich in dit onderzoek primair gericht op de privaatrechtelijke organisaties waar de Provincie een aandeelhoudersbelang in heeft.
In het rapport beschrijft de Rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar informatiestromen tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op het terrein van deelnemingen en doet aanbevelingen om de informatievoorziening te verbeteren en te verhelderen.
Klik hier voor het rapport Deelnemingen: overzicht en inzicht of lees het persbericht