T +31 118 - 63 18 41
Over de Rekenkamer
Provincies zijn verplicht om per 1 januari 2005 een rekenkamer te hebben. Doel van die oprichting is de versterking van de rol van Provinciale Staten.
Het vergt namelijk vanuit de controlerende rol veel tijd en deskundigheid om (beleids)onderzoek uit te voeren. In Zeeland is gekozen voor een eigen provinciale rekenkamer. Andere provincies kozen met één of meer provincies voor een gezamenlijke rekenkamer.

 

De Rekenkamer Zeeland is een onafhankelijk instituut en daarmee geen onderdeel van de provinciale organisatie. De Rekenkamer bestaat uit een bestuur, een ambtelijk secretaris en medewerkers. Aanleiding voor de instelling van rekenkamers op gemeentelijk en provinciaal niveau is het dualisme. Net zoals de bekende Algemene Rekenkamer kijken provinciale en gemeentelijke rekenkamers of overheden hun geld wel juist en nuttig besteden.
30 juni, 2017
Betekenis van werken in netwerken
Resultaten bekend onderzoek Rekenkamer Zeeland Bet...
22 december, 2016
Nieuw bestuur Rekenkamer Zeeland
  Op 16 december 2016 werd dhr. drs. H.J.W. ...
08 juli, 2016
Publicatie Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Op 8 juli is het rapport “Vrijkomende Agrari...
08 juli, 2016
Publicatie Opdrachtgeverschap Brzo Provincie Zeeland
Op 8 juli is het rapport “Opdrachtgeverschap...
11 juli, 2017
Jaarverslag 2016
Afscheid en nieuw begin Voor de Rekenkamer Zeeland...
30 juni, 2017
Betekenis van werken in netwerken
Resultaten bekend onderzoek Rekenkamer Zeeland Bet...
22 december, 2016
Nieuw bestuur Rekenkamer Zeeland
  Op 16 december 2016 werd dhr. drs. H.J.W. ...
08 juli, 2016
Publicatie Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Op 8 juli is het rapport “Vrijkomende Agrari...

Lopend Onderzoek

De Rekenkamer Zeeland is op dit moment bezig met onderzoek naar …

Meer informatie

Programmaraad

De Rekenkamer Zeeland heeft sinds eind 2011 een programmaraad bestaande uit l...

Meer informatie

Bestuur

Maak kennis met onze bestuursleden.

Meer informatie

Jaarverslag 2014

In 2014 heeft de Rekenkamer Zeeland verder invulling gegeven aan de ambitie o...

Meer informatie