Onderzoeksprogramma 2023

Vanwege de Statenverkiezingen in maart 2023 heeft de rekenkamer besloten geen apart onderzoeksprogramma voor 2023 op te stellen. In plaats daarvan lopen de onderzoeken uit het programma 2022 door in 2023. Na de verkiezingen volgt dan een ronde langs de fracties die enerzijds in het teken staat van kennismaking en uitleg over het werk van de rekenkamer en anderzijds bedoeld is om onderwerpen op te halen voor het onderzoeksprogramma 2024.