Vooronderzoek Zeeuwse Havens

01 jun 2008
Regionale economie

Verkenning van onderzoeksmogelijkheden

De rekenkamer(commissie)s van de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen besloten eind 2007 een gezamenlijk vooronderzoek uit te voeren naar het onderwerp Zeeuwse Havens. De reden voor de samenwerking is gelegen in het feit dat meerdere rekenkamer(commissie)s dit onderwerp in hun onderzoeksprogramma hadden opgenomen. Uit het oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit leek het hen dan ook beter om dit gezamenlijk op te pakken. De Zeeuwse Havens vormden en vormen een regelmatig terugkerend onderwerp in Gemeenteraden en Provinciale Staten. Het betreft dan met name de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) en de samenwerking van ZSP met het Havenbedrijf Rotterdam in de Exploitatiemaatschappij Schelde-Maas (ESM). Onzekerheid over het resultaat van de samenwerking met Rotterdam en de kosten van eventuele ontbinding of aanpassing van het samenwerkingsverband maken dat zowel met betrekking tot het verleden als met betrekking tot de toekomst er vragen zijn. Vragen die ook een rol kunnen spelen bij de verdere besluitvorming rond de voorgenomen verzelfstandiging van ZSP.

Globale beschrijving

Het rapport bevat een globale beschrijving van het ontstaan, de inrichting en het functioneren van ZSP en ESM en van de besluitvorming over deze onderwerpen. De rekenkamers zijn van mening dat het onderzoeksrapport een nuttige aanvulling kan vormen bij de besluitvorming rond de voorgenomen verzelfstandiging van ZSP.