Opvolging aanbevelingen een terugblik

14 jul 2014
Bedrijfsvoering

Quick scan "Opvolging aanbevelingen"

In deze quick scan wordt verslag gedaan van de opvolging van aanbevelingen van de Rekenkamer door de Provincie. De resultaten van de quick scan zijn in een interactieve bijeenkomst op 27 juni jl. besproken met statenleden in aanwezigheid van betrokken ambtenaren. Het betreft een quick scan en is geen traditioneel rekenkameronderzoek. 

Doel quick scan

Het doel van deze quick scan is om inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop onderzoeken van de Rekenkamer Zeeland en de conclusies en aanbevelingen in de praktijk een vervolg hebben gekregen.

We gaan na of daarin ook een bepaald patroon te herkennen valt en op welke onderwerpen de aanbevelingen zich richten.

Aanbevelingen

Uit de inventarisatie blijkt, dat opvolging van aanbevelingen in de zin van behandeling en expliciete besluitvorming in de meeste gevallen gewaarborgd is.