Inventarisatie vastgoed en gronden

26 sep 2014
Infrastructuur

Opzet inventarisatie vastgoed en gronden

Een onderzoek naar inventarisatie van maatschappelijk vastgoed (exclusief kunstwerken en wegen) in eigendom van de Provincie Zeeland en de wijze waarop dit wordt beheerd. 

Conclusies

Uit een vergelijkende analyse van de gegevens van het Kadaster en de Provincie komt naar voren dat er geen vastgoed of gronden zijn die bij één van beide partijen niet geregistreerd staan.