Informatiebeleid in een veranderende tijd

30 sep 2011
Bedrijfsvoering

Onderzoek naar provinciaal Informatiebeleid

Rekenkamer Zeeland voerde een verkennend onderzoek uit naar de wijze waarop de provincie het informatiebeleid gestalte geeft.

Conclusies

De Rekenkamer concludeert dat het informatiebeleid bij de provincie Zeeland voldoende professioneel wordt opgepakt. Het nut van het uitvoeren van diepgaander onderzoek acht de kamer daarom niet zinvol. Dit neemt niet weg dat het onderzoek wel aanknopingspunten voor verbetering heeft opgeleverd.