Covid-19

07 apr 2021
Bestuur

De Rekenkamer Zeeland voerde een kort onderzoek uit naar de besluitvorming en informatie-uitwisseling tussen Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) ten tijde van de eerste golf van Covid-19 en naar de getroffen coronamaatregelen en effecten als gevolg daarvan. 
Een ingelast onderwerp dat brede steun heeft in de Programmaraad. 

Het eindresultaat van deze quickscan is vervat in een beknopte rekenkamerbrief met daarin tevens een aantal overwegingen voor PS. Deze overwegingen zijn gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek en door de Rekenkamer opgetekende ervaringen van Staten- en commissieleden.