Jaarverslag 2015

2015 stond in het teken van samenwerking.

Om tot een goede samenwerking met Provinciale Staten te komen werd op 10 april een introductiebijeenkomst voor nieuwe Statenleden georganiseerd.

Samen met de Rekenkamer Oost-Nederland, de Noordelijke Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer zijn de provinciale taken op het gebied van bedrijven met majeure risico’s onderzocht. De samenwerking was leerzaam en inspirerend.

In 2015 werd verder het onderzoek naar Europese subsidies gepresenteerd. Veel van de aanbevelingen daarvan zijn overgenomen en inmiddels gerealiseerd.

Tenslotte hebben we na bijna 12 jaar afscheid genomen van A.B.C. de Klerck als bestuurslid. Als zijn opvolger mochten mw. drs. R.A. de Visser verwelkomen die op 11 december 2015 in de Statenvergadering is benoemd.