Taak en doelstellingen

In deze mooie animatie laten wij u precies zien wat de Rekenkamer voor u doet. Klik op de volgende link om de animatie te bekijken:

Animatie over rekenkamerwerk

 

Waarom bestaat de Rekenkamer?

Net zoals de Algemene Rekenkamer kijken provinciale en gemeentelijke rekenkamers of overheden hun geld wel juist en nuttig besteden. Provincies zijn dus, net als gemeenten, verplicht om per 1 januari 2005 een rekenkamer te hebben met als doel de versterking van de rol van Provinciale Staten. Het vergt namelijk vanuit de controlerende rol veel tijd en deskundigheid om (beleids)onderzoek uit te voeren.

Wat doet de Rekenkamer?

De rekenkamer Zeeland voert onafhankelijk onderzoek uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de Provincie Zeeland gevoerde beleid. Daarmee versterkt zij de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten. De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut en daarmee geen onderdeel van de provinciale organisatie.

Wie zitten er in de Rekenkamer?

De Rekenkamer bestaat uit een bestuur, een ambtelijk secretaris en medewerkers. In Zeeland is gekozen voor een eigen provinciale rekenkamer. Andere provincies kozen met één of meer provincies voor een gezamenlijke rekenkamer.