Inrichting en regelgeving

Provinciewet

Provincies zijn verplicht om per 1 januari 2005 een rekenkamer te hebben. Doel van die oprichting is de versterking van de rol van Provinciale Staten. Het vergt namelijk vanuit de controlerende rol veel tijd en deskundigheid om (beleids)onderzoek uit te voeren.

De Rekenkamer Zeeland is een onafhankelijk instituut en daarmee geen onderdeel van de provinciale organisatie. De rekenkamer bestaat uit een bestuur, een ambtelijk secretaris en medewerkers. Aanleiding voor de instelling van rekenkamers op gemeentelijk en provinciaal niveau is het dualisme. Net zoals de bekende Algemene Rekenkamer kijken provinciale of gemeentelijke rekenkamers of overheden hun geld wel juist en nuttig besteden.

Lees verder voor informatie uit de Provinciewet over de organisatie van de rekenkamers.

PDF: Provinciewet over de provinciale rekenkamer

Inrichting

De inrichting van de Rekenkamer Zeeland is vastgelegd in een Verordening. Lees verder voor nadere informatie over voorschriften, rechtspositie en budgettering die de onafhankelijkheid van de Rekenkamer Zeeland waarborgen.

PDF: Verordening inrichting

Reglement van Orde

De gang van zaken in en om de Rekenkamer Zeeland is vastgelegd in het Reglement van Orde.
Lees verder voor nadere informatie over de werkwijze en bevoegdheden van de rekenkamer in dat reglement.

PDF: Reglement van orde