Onderzoeksprogramma 2022

Op 17 december jl. hebben Provinciale Staten besloten om mevr. mr. G.A.A. (Marloes) van Rijswijk - van Mook met ingang van 1 januari 2022 te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer Zeeland. De Rekenkamer wil graag de nieuwe voorzitter betrekken bij het nieuw op te stellen onderzoeksprogramma 2022. Hiervoor zal in januari gestart worden met een rondgang langs de fracties Dat is tevens een mooi moment voor de nieuwe voorzitter om kennis te maken met de leden van Provinciale Staten.

Om deze reden is besloten om af te wijken van de vastgestelde procedure om het nieuwe onderzoeksprogramma voor 1 januari 2022 te stellen. Uiterlijk in maart zal een aanvullend onderzoeksprogramma voor 2022 worden opgesteld en aan Provinciale Staten  worden voorgelegd.

Het werk komt in de tussentijd uiteraard niet stil te liggen. Het onderzoeksrapport naar het Woonbeleid wordt in januari en februari nog bestuurlijk behandeld. En ondertussen is de Rekenkamer volop bezig met het onderzoek naar de Provinciale inzet op de landbouwtransitie en ook het onderzoek naar de opvolging van de adviezen van de commissie Balkenende werd inmiddels opgestart.

Stroomversnelling

In 2021 is de rekenkamer Zeeland een onderzoek naar de besteding van de Balkenendegelden begonnen. De Balkenedegelden maakten onderdeel uit van de adviezen van de commissie Balkenende die opgenomen waren in het adviesrapport 'Zeeland in stroomversnelling' uit 2016.

Onder de titel 'Stroomversnelling' trekt de Rekenkamer het voorgenomen onderzoeksonderwerp breder en gaat na of  de uitkomsten en adviezen van de commissie Balkenende Zeeland in stroomversnelling brachten.

De oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien voor het tweede kwartaal van 2022.

Landbouwtransitie

<<VOLGT>>

De oplevering is voorzien voor <<VOLGT>>.