Onderzoeksprogramma 2019

In de eerste helft van 2019 voert de Rekenkamer onderzoek uit naar externe inhuur bij de Provincie Zeeland en naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding door Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland. Beide onderzoeksonderwerpen werden al met de Programmaraad besproken.

Volgens de planning worden beide onderzoeken in het tweede kwartaal van 2019 afgerond en aan Provinciale Staten aangeboden.

Na de Statenverkiezingen in maart 2019, zal met de nieuwgekozen fracties in Provinciale Staten en met de nieuwe Programmaraad in gesprek worden gegaan. Aan de hand van die gesprekken wordt het aanvullend onderzoeksprogramma 2019 opgesteld.