Vrijkomende agrarische bebouwing

08 jul 2016
Economie

Onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing in Zeeland

Tot 2030 zullen in Zeeland zo'n duizend agrarische bedrijven stoppen.
Deze bedrijven hebben een totale bebouwde oppervlakte (m.n. dienstwoningen, schuren en stallen) van ongeveer 1,3 miljoen m2, een derde van het huidige areaal aan agrarische bebouwing. Dit heeft een forse impact op de ruimtelijke omgeving.

Asbest

Aangenomen mag worden dat in ongeveer één op de drie vrijkomende objecten asbest verwerkt is, meestal de daken van schuren.
Vanaf 2024 moet het aanwezige asbest op kosten van de eigenaar verwijderd zijn.

Aanbevelingen

Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen:

 • Aanbeveling 1:
  Ontwikkel beleid en instrumentarium vanuit een integrale visie.
 • Aanbeveling 2: 
  Betrek de gemeenten en de sector door ze mee te nemen in deze problematiek en ze een belang te geven in de oplossing daarvan.
 • Aanbeveling 3: 
  Maak samen met de sector en de gemeenten een beleids- en toetsingskader.
 • Aanbeveling 4: 
  Maak een koppeling met het beleid ten aanzien van asbest.