Sturen op afstand

01 jan 2011
Bestuur

Provinciale Rekenkamer publiceert onderzoek naar de provinciale aanpak van sturing op afstand bij instellingen in het sociale en culturele domein.

Kaders voor doeltreffend beleid sturing op afstand hebben onvoldoende diepgang

Rekenkamer Zeeland stelt op basis van onderzoek dat de kaders voor doeltreffend beleid van de provincie Zeeland rond sturing op afstand van instellingen in het sociale en culturele domein, onvoldoende diepgang hebben. De kaders kunnen de maatschappelijke effecten van het beleid onvoldoende inzichtelijk maken en kunnen hierdoor onvoldoende dienen als toetsingskader voor het verantwoorden van financiën.