Promotie in Zeeland 2000-2012

28 sep 2012
Regionale economie

Promotie in de provincie Zeeland

De provincie Zeeland zet actief in op de marketing en promotie van Zeeland. Dit onderzoek richt zich op de promotie-aanpak van de provincie in beleidsmatige zin en geeft aanbevelingen hoe de rol van Provinciale Staten op dit beleidsterrein versterkt kan worden.

Het rapport bestaat uit twee delen het bestuurlijk rapport en het rapport met de bevindingen uit het onderzoek.