Onderzoek Doorwerking Aanbevelingen

01 apr 2006
Bedrijfsvoering

Eerste onderzoek van de rekenkamer Zeeland

De rekenkamer Zeeland presenteert de resultaten van haar eerste onderzoek. Het is voor de rekenkamer een eerste kennismaking met de provinciale organisatie geweest. 
Het onderzoek is ook gebruikt om het onderwerp "leren" binnen de provincie kort te verkennen.

Hoe is de provincie Zeeland omgegaan met het implementeren van aanbevelingen van eerder door de commissie van onderzoek gedane onderzoeken

De commissie van onderzoek was een commissie van Provinciale Staten en in feite een voorloper van de huidige rekenkamer.

Conclusies

Systematische terugkoppeling over de wijze waarop aanbevelingen worden geïmplementeerd ontbreekt organisatiebreed.

Controle op de voortgang van doorvoering van aanbevelingen vind niet plaats.

Leren vindt vooral vakinhoudelijk en individueel plaats, niet collectief.