Keuze voor kerntaken becijferd

10 mei 2012
Bestuur

Keuzes voor Zeeland: de kerntaken becijferd

In mei 2012 heeft de Rekenkamer Zeeland een handreiking gemaakt ter ondersteuning van Provinciale Staten bij de kerntakendiscussie.

Dit is geen klassiek rekenkamerrapport. Het rapport gaat niet in op beleid of op plannen van het College van GS. Relevante informatie wordt louter op een andere, meer toegankelijke manier weergegeven.