Jeugdzorgbeleid

13 dec 2007
Jeugdzorg

Onderzoek naar sturing jeugdzorgbeleid

In de periode van juni 2006 tot mei 2007 onderzocht de Rekenkamer Zeeland de wijze waarop de provincie Zeeland sturing geeft aan het jeugdzorgbeleid in haar provincie.

Sturing eenzijdig

De Rekenkamer Zeeland is van mening dat de Zeeuwse schaal en het bestaande draagvlak voor samenwerking het mogelijk moeten maken om, meer dan nu het geval is, aandacht te geven aan het verzamelen van betrouwbare beleidsinformatie en aandacht voor de effecten van beleid. De Rekenkamer is van oordeel dat de sturing van het jeugdzorgbeleid door de Provincie onvoldoende effectief is. De sturing is te eenzijdig gericht op bedrijfsvoering en organisatie van de jeugdzorg. Betrouwbare beleidsinformatie om keuzes te maken ten aanzien van het aanbod en de financiering zijn onvoldoende voorhanden.

Aanbevelingen

Kaderstelling/ beleid:

  • Aanbeveling 1: Leg in het beleid de relatie met de Zeeuwse situatie (en verbindt doelen, voornemens, activiteiten en financiën)
    Geef inzicht in consequenties van beleidskeuzes. Prioriteer en stel doelen t.a.v. (incidentele) subsidieverstrekking.
  • Aanbeveling 2: Volgen van beleid en handelen
    Bewaak voortgang en monitor op het niveau van maatschappelijke resultaten en effecten. Maak afspraken over opvang Zeeuwse cliënten buiten de provincie.
  • Aanbeveling 3: Draagvlak
    Maak afspraken met betrokken partijen over proces van besluitvorming (interactief proces).