Het proces van susbidieverstrekking

01 mei 2006
Subsidie

Subsidieverstrekking meest ingezette instrument

Subsidieverstrekking is één van de meest ingezette instrumenten om provinciale doelen te bereiken. Ongeveer de helft van de begroting van de provincie Zeeland is gereserveerd voor te verstrekken subsidies. De provincie Zeeland heeft de procedure rond subsidieverstrekking vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Zeeland 2002 (ASV 2002). Momenteel is de Provincie zelf ook doende met een onderzoek om het subsidiebeleid van de Provincie te herijken.

Het onderzoek Proces van subsidieverstrekking is deels uitbesteed aan Berenschot

Het onderzoek Proces van subsidieverstrekking is deels uitbesteed aan Berenschot.

In het onderzoek wordt de subsidierelatie van de Provincie met vijf instellingen bestudeerd. Dit zijn instellingen die een meerjarige subsidie ontvangen van de provincie Zeeland. De geselecteerde instellingen zijn: SEPAZ, Bureau voor Toerisme Zeeland, Roosevelt Studie Center, Stichting Proefboerderij Rusthoeve en Stichting Zeeuws Landschap.