Geheimhouding

11 jun 2019
Bestuur

Deugdelijk beleidskader ‘geheimhouding’, de uitvoering kan beter

De rekenkamer Zeeland onderzocht de toepassing van de beleidsregels rond geheimhouding in het verkeer tussen Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Zeeland. De Rekenkamer concludeert dat de regels deugdelijk zijn, maar dat de uitvoering beter kan.

Het onderzoek vloeit voort uit vragen als: Wat gebeurt er in de Provincie? Waar zijn ze mee bezig? Wat zijn de plannen? Wie vindt wat in de Abdij? Waarom wordt er achter gesloten deuren vergaderd? Beantwoording van dit soort vragen maakt deel uit van publieke verantwoording dat een kenmerk is van goed provinciaal bestuur. De Zeeuwse burger en het bedrijfsleven hebben er recht op.