Doeltreffendheid subsidieverstrekking

18 okt 2022
Lopend onderzoek

Doeltreffendheid subsidies

In het onderzoeksprogramma 2022 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de doeltreffendheid van de Subsidieverstrekking door de Provincie Zeeland opgenomen. Met dit onderzoek wil de rekenkamer Provinciale Staten ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende rol op het gebied van subsidieverlening door te bepalen of subsidies door Gedeputeerde Staten doeltreffend worden toegekend, verstrekt en vastgesteld. En of Provinciale Staten daarover goed worden geïnformeerd.

De oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien voor het derde/vierde kwartaal van 2023.

Overzichten

Testomgeving voor het definitieve onderzoeksrapport.

 Download de Excel testomgeving