Deelnemingen: overzicht en inzicht

31 okt 2014
Bestuur

Rekenkamer onderzocht de informatievoorziening omtrent provinciale deelnemingen

De Rekenkamer Zeeland heeft onderzoek uitgevoerd naar de deelnemingen waarin de Provincie Zeeland een belang heeft. Meer in het bijzonder onderzocht de Zeeuwse Rekenkamer de wijze waarop Provinciale Staten (PS) door Gedeputeerde Staten (GS) worden voorzien van informatie.

Problematiek

Het onderzoek toont aan dat de posities veel minder tegengesteld zijn dan zij op het eerste oog lijken.

Aanbevelingen

Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen:

 • Aanbeveling 1: Formuleer een algemeen integraal beleid ten aanzien van verbonden partijen.
  In dit beleid moet de strategische visie van de Provincie op verbonden partijen in het algemeen en publiek aandeelhouderschap in het bijzonder verwoord te worden.
 • Aanbeveling 2: Stel in principe een aandeelhoudersstrategie op per deelneming.
  Een algemene nota deelnemingenbeleid is het aangewezen kader om de afwegingen vast te leggen voor welke deelnemingen het relevant is om een aparte aandeelhoudersstrategie op te stellen en voor welke niet.
 • Aanbeveling 3: Actualiseer t.a.v. rollen van betrokken actoren mb tot bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen en maak deze breed bekend.
  Als basis dient hiervoor de brief van 28 september 2010 met de bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen van de provincie Zeeland als aandeelhouder.
 • Aanbeveling 4: Waarborg binnen PS de benodigde deskundigheid op gebied van informatievoorziening en t.a.v. de informatiepositie door deze zelf in te brengen, extern te betrekken of zich door ambtenaren te laten voorlichten.
  Denk hierbij aan de ontwikkeling en toegankelijkheid van een (digitaal) dossier, duidelijke eenduidige formulering, actuele factsheets, laagdrempelige toegang tot informatie door bijv. standaardformulieren, vaste aanspreekpunten, vaste termijnen voor beantwoording van vragen etc., structurele openbare bijeenkomsten organiseren en het standaardiseren van wat ‘actieve informatieplicht’ inhoud.