Arbeidsmarkt en onderwijs in Zeeland

23 mei 2011
Regionale economie

Onderzoek naar provinciaal beleid rond aansluiting van onderwijs op arbeidmarkt

Dit onderzoek had als focus de activiteiten, maatregelen en middelen ingezet door de provincie ten behoeve van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Rol van Provincie positief en noodzakelijk

Rekenkamer Zeeland onderzocht de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Zeeland. Het onderzoek over de periode 2004 tot heden toont onder meer aan dat de rol van de provincie Zeeland positief wordt beoordeeld en als noodzakelijk wordt ervaren in het veld. Uit het onderzoek blijkt verder dat de voorwaarden waaraan effectief beleid moet voldoen op een aantal punten nog beter kunnen worden ingevuld.