Aanbesteding openbaar vervoer

21 dec 2012
Openbaar Vervoer

Verantwoorde aanpak van Provincie Zeeland rond aanbesteding voor verrichten openbaar vervoer

De Rekenkamer Zeeland deed in de periode van juni tot oktober van dit jaar onderzoek naar de aanbesteding en het beheer van de concessieverlening openbaar vervoer (ov) in Zeeland.

Aanbevelingen

  • Aanbeveling 1: beleid OV
    De Rekenkamer beveelt Provinciale Staten (PS) aan om de beleidskaders en beleidsdoelen zo concreet en meetbaar mogelijk te formuleren. Op die manier sturen PS ook indirect het concessiebeheer en de monitoring aan.
  • Aanbeveling 2: Concessiebeheer
    De Rekenkamer beveelt Gedeputeerde Staten (GS) aan concrete uitgangspunten voor het concessiebeheer te formuleren in een concessiebeheerplan, zodat de taak- en rol verdeling tussen de provincie en de vervoerder formeel belegd zijn. Bouw verder een mogelijkheid in het concessiebeheer in om in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke veranderingen en beleidsontwikkelingen. De nieuwe concessie krijgt namelijk een looptijd van 10 jaar met een optie tot verlenging met 2 jaar. Dit maakt het noodzakelijk om zo een voorziening voor in te bouwen.
  • Aanbeveling 3: Monitoring van beleid
    De Rekenkamer beveelt GS aan om een duidelijke en overzichtelijke set van data vast te stellen. Deze moet dienen om de vervoerder aan te sturen en om inzicht te krijgen of beleidsdoelen gerealiseerd worden.  Stel hiertoe een monitoringplan op dat inzichtelijk maakt welke relevante data verzameld moeten worden en leg hier een relatie met het beleidsplan en de beleidscyclus.