Jaarverslag 2018

Het bestuur van de Rekenkamer Zeeland kijkt met genoegen terug op 2018. Met een viertal afgeronde en twee opgestarte onderzoeken was dit het meest productieve jaar van de Rekenkamer sinds de start in 2005.

Nu valt het succes van ons onderzoek natuurlijk niet enkel af te meten aan de hoeveelheid rapporten die wij uitbrengen. Veel meer gaat het er om dat ons werk de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van Provinciale Staten versterkt. Gelukkig menen wij ook hierin veelal te zijn geslaagd, afgaand op de signalen die wij ontvangen uit Provinciale Staten en de Programmaraad.

Wij willen hierbij de leden van de Programmaraad in het bijzonder bedanken voor de prettige samenwerking. Kritisch maar harmonieus was de Programmaraad ook in 2018 weer een goede adviseur ten aanzien van onze onderwerpkeuze en een belangrijk klankbord gedurende de lopende onderzoeken.

Jammer was het dat halverwege 2018 ons bestuurslid Renée de Visser besloot de Rekenkamer te verlaten. Gelukkig slaagde de werkgeverscommissie vanuit Provinciale Staten er al snel en goed in om ons bestuur weer compleet te maken door Tanja Groenendijk-de Vos voor te dragen voor benoeming per 1 november 2018.