Jaarverslag 2017

In 2017 zijn zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie van de Rekenkamer Zeeland vernieuwd.

Bij het afscheid van de heer Castenmiller volgde het zittende bestuurslid, de heer de Graaf hem op als voorzitter. De overige leden van het bestuur zijn mevrouw de Visser en de heer Verdellen, die per 1 januari 2017 is aangetreden.

Na het vertrek van mevrouw Blommaert volgde de heer Maas haar begin 2017 op als secretaris-onderzoeker. De rest van de ambtelijke organisatie wordt gevormd door mevrouw Dombi en de heer Dobbelaer, die per 1 april 2017 als onderzoeker bij de Rekenkamer in dienst is getreden.