Jaarverslag 2016

Voor de Rekenkamer Zeeland was 2016 een jaar van afscheid en nieuw begin. Eind 2015 namen onderzoekster mevrouw A.C.F. van Galen en bestuurslid de heer A.B.C. de Klerck afscheid van onze Rekenkamer. Mevrouw van Galen werd begin 2016 opgevolgd door de heer A. Maas en ons bestuur kwam weer op sterkte met de komst van mevrouw R.A. de Visser.

Begin 2016 kondigde de voorzitter van de Rekenkamer, de heer P. Castenmiller aan dat hij op 31 december 2016 wilde gaan stoppen. Hij is twaalf jaar verbonden geweest aan de Rekenkamer Zeeland. Naar aanleiding daarvan heeft Provinciale Staten van Zeeland besloten ons zittende bestuurslid, de heer C.M. de Graaf te benoemen als voorzitter. De heer H.J.W. Verdellen maakte vanaf januari ons bestuur weer compleet.

Onze secretaris van het eerste uur mevrouw M. Blommaert, besloot in 2016 dat zij toe was aan een nieuwe uitdaging. De sollicitatieprocedure die wij naar aanleiding van haar vertrek voerden leverde op dat begin 2017 de heer. A. Maas doorschoof naar de functie van Secretaris-Onderzoeker. De heer M.L.M. Dobbelaer komt per 1 april 2017 in de plaats van de heer Maas als onderzoeker in dienst van onze Rekenkamer.

Wij zijn er van overtuigd dat zowel het bestuur als het bureau van onze Rekenkamer nu weer op sterkte is. Wel maakten de diverse personele en bestuurlijke veranderingen de opstart- en doorlooptijd van onze onderzoeken langer dan normaal.