Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

De rekenkamer Zeeland ondersteunt de controlerende en sturende verantwoordelijkheden van Provinciale Staten. De Rekenkamer doet onderzoek naar het gevoerde bestuur en publiceert de resultaten in openbare rapporten. 
In dit Jaarverslag 2013 beschrijven wij onze in 2013 verrichte werkzaamheden. Tevens bevat het een overzicht van onze financiën. 

In 2013 heeft de Rekenkamer de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar het beleid van de provincie Zeeland gericht op krimp.

Ook is onderzoek afgerond naar de wijze waarop is omgegaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer, die wij de afgelopen jaren hebben gedaan.

In het afgelopen jaar hebben wij de eerder ingezette lijn van intensievere contacten met Provinciale Staten voorgezet. Deze contacten bieden ons een goed vertrekpunt voor de positionering van onze onderzoeken, de timing daarvan en de concrete onderzoeksvragen. Hierdoor kunnen wij beter inspelen op de informatiebehoefte van Provinciale Staten.