Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Met het Jaarverslag 2011 voldoet het bestuur van de Rekenkamer aan de verplichting om verslag uit te brengen van de werkzaamheden over 2011 aan Provinciale Staten.

Er is gekozen voor een andere vorm dan voorgaande jaren. Daarmee onderstrepen wij de nieuwe koers die wij in 2011 hebben ingezet. De keuze is gevallen op een brief in plaats van een verslag. Hierin schetsen we kort en krachtig de hoofdlijnen die naar onze mening voor de Staten en voor ons de essentie van het afgelopen jaar weergeven.


Onze primaire taak is het uitvoeren van onderzoeken die de Staten mede in staat stellen hun controlerende en kaderstellende taken uit te voeren.
In 2011 hebben wij drie onderzoeken gepresenteerd:

Sturen op Afstand, februari 2011

Arbeidsmarkt en Onderwijs, mei 2011

Informatiebeleid in een veranderende tijd, september 2011