Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

In dit jaarverslag 2009 treft u het verslag van deze en andere werkzaamheden aan.
Voor de Rekenkamer Zeeland stond 2009 in het teken van verandering. 

In 2009 hebben wij onder meer een handreiking
ten behoeve van de verzelfstandiging Zeeuwse Havens uitgebracht. Dit was geen
regulier rekenkameronderzoek maar een onderzoek om de kaderstellende rol van
Provinciale Staten te ondersteunen. Het kon in feite gezien worden als een
normenkader voor een nog uit te voeren onderzoek naar de verzelfstandiging.
Gegeven de financiële belangen en het eenmalige karakter van dit proces leek het ons
echter goed om Provinciale Staten vooraf een dergelijk kader te bieden. Het is wat
ons betreft een goede manier geweest om inspelend op de actualiteit, bij te dragen
aan een relevante informatievoorziening in een complex besluitvormingstraject. De
reacties vanuit de Staten ondersteunden dit.

 

Een andere verandering betrof het vertrek na de zomer van onze onderzoeker die
vanaf de start van de Rekenkamer bij ons werkzaam was, mw. Liselore Lommers.
Inmiddels is een nieuwe onderzoeker gevonden die met ingang van het nieuwe
jaar 2010 bij ons werkzaam zal zijn. We hopen op een even prettige en vruchtbare
samenwerking zodat we ook in 2010 een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan
kaderstelling en controle vanuit Provinciale Staten.