Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008

Voor u ligt het jaarverslag van de rekenkamer Zeeland over het jaar 2008.

In 2008 hebben we de lijn waarin we de samenwerking opzochten doorgezet in een concreet samenwerkingsproject binnen de Provincie. In samenwerking met de gemeentelijke rekenkamercommissies van Borsele, Terneuzen en Vlissingen het vooronderzoek "Zeeuwse Havens" naar buiten gebracht.

Daarnaast is het onderzoek "werkgelegenheid" gepubliceerd.

Tenslotte heeft de Rekenkamer een evaluatie laten uitvoeren naar het eigen functioneren. Dit hing mede samen met het afronden van het eerste onderzoeksprogramma 2006-2008. Het jaar hebben we afgesloten met de presentatie van ons nieuw meerjarige onderzoeksprogramma 2009-2011. 

In dit jaarverslag treft u het verslag van deze en andere werkzaamheden aan.