Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007

Voor u ligt het jaarverslag van de Rekenkamer Zeeland over het jaar 2007. Het jaar 2007 was het jaar van de samenwerking. 
We zijn gestart met samenwerkingsverbanden binnen en buiten onze provincie.

In 2006 zijn de eerste stappen gezet voor kennismaking en kennisuitwisseling tussen provinciale rekenkamers en gemeentelijke Zeeuwse rekenkamercommissies.

In 2007 heeft dit een vervolg gekregen in de start van een aantal gezamenlijke trajecten.

Daarnaast zijn de onderzoeken naar de Biblioservicebus en Jeugdzorg afgerond en gepubliceerd. Het onderzoek Biblioservicebus betrof een onderzoek naar een project waarin sprake was van publiekprivate samenwerking en is onderzocht op succes- en faalfactoren. 
Het onderzoek Jeugdzorg richtte zich op de sturing van de jeugdzorg door de Provincie.

In dit jaarverslag treft u het verslag van onze werkzaamheden aan.