Bestuurslid T. Groenendijk-de Vos

Lid Rekenkamer - Tanja Groenendijk

Functie

Financiële Directievoering

Nevenfuncties

  • Toezichthouder Centrale Huisartsenpost Rijnmond
  • Toezichthouder Reumazorg Zuid West Nederland
  • Lid Rekenkamercommissie Papendrecht
  • Bestuurslid Atlantische Onderwijscommissie
  • Gastdocent/Spreker Amerikaanse Politieke Systeem, International 
  • Relations, American Business

Wonende te Barendrecht (Zuid-Holland)