Stroomversnelling

Zeeland is in stroomversnelling gebracht

De hoofdconclusie die de Rekenkamer uit het onderzoek trek, is dat de opvolging van de adviezen van de commissie Balkenende Zeeland daadwerkelijk in de spreekwoordelijke stroomversnelling brachten. 

Daarbij plaatst de Rekenkamer wel de kanttekeningen dat, om in deze stroomversnelling te blijven, het voor Zeeland van belang is de regionale samenwerking verder te continueren en te verbeteren en daarbij actief in te zetten op het naar Zeeland halen van Rijksgelden. Op dit terrein doet de rekenkamer aan Provinciale Staten twee aanbevelingen.

Onderzoeksrapport

Het volledige onderzoeksrapport met alle conclusies en aanbevelingen is via deze link of onderstaande button te vinden op de website van de rekenkamer Zeeland.

Ga naar het onderzoeksrapport

Bestuurlijke behandeling

Vrijdag 1 juli aanstaande wordt het onderzoeksrapport besproken in de vergadering van de Statencommissie Economie. Deze openbare vergadering is voor iedereen bij te wonen of via deze link (zie ook onderstaande button) te volgen. 

Link naar de openbare vergadering