Stroomversnelling

In het onderzoeksprogramma 2021 heeft de rekenkamer Zeeland een onderzoek naar de besteding van de Balkenendegelden opgenomen. De Balkenedegelden maakten onderdeel uit van de adviezen van de commissie Balkenende die opgenomen waren in het adviesrapport 'Zeeland in stroomversnelling' uit 2016.

Onder de titel 'Stroomversnelling' trekt de Rekenkamer het voorgenomen onderzoeksonderwerp breder en gaat na of  de uitkomsten en adviezen van de commissie Balkenende Zeeland in stroomversnelling brachten.

De oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien voor het tweede kwartaal van 2022.