Rekenkamer start onderzoek naar stads- en streekvervoer om Zeeland

De rekenkamer is gestart met onderzoek naar stads- en streekvervoer in Zeeland. Het onderzoek van de rekenkamer beoogt om inzicht te geven in de kaders die PS hebben gesteld op het gebied van stads- en streekvervoer en de wijze waarop Gedeputeerde Staten daaraan uitvoering geven en tot welke resultaten dat leidt.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende centrale vraag:

Was het stads- en streekvervoer in Zeeland in de periode 2015 t/m maart 2020 optimaal vraaggericht, verbindend, maatschappelijk en duurzaam?

 

Startnotitie rekenkamer Zeeland Stads- en Streekvervoer Zeeland