Rekenkamer start onderzoek naar Risico's bij samenwerking

Heeft de Provincie Zeeland zicht en grip op de risico’s bij majeure samenwerkingsverbanden waarin zij deelneemt? Dat onderzoekt de Rekenkamer Zeeland in de eerste helft van 2020. De publicatie van het onderzoeksrapport is voorzien voor de zomer van 2020.

Download de startnotitie