Rekenkamer start onderzoek naar informatiepositie PS en besluitvorming Covid-19

De Rekenkamer voert een kort onderzoek uit naar de besluitvorming en informatie-uitwisseling tussen Gedeputeerde (GS) en Provinciale Staten (PS) ten tijde van de eerste golf van Covid-19 en naar de getroffen coronamaatregelen en effecten als gevolg daarvan.

Een ingelast onderwerp dat brede steun heeft in de Programmaraad.

De opzet is met een korte verkenning te komen tot een reconstructie van de 1e golf Covid-19 en de doorwerking daarvan. En eventueel te komen tot lessen voor toekomstige crisissituaties.  

Het eindresultaat van deze verkenning wordt vervat in een  rekenkamerbrief waar de gebruikelijke stappen van ambtelijk en bestuurlijke hoor en wederhoor naar verwachting worden samengevoegd. De aanbieding aan PS en publicatie zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021.