Rekenkamer onderzoekt woonbeleid Provincie Zeeland

Wij hebben in ons onderzoeksprogramma 2021 een onderzoek naar het woonbeleid van de Provincie Zeeland aangekondigd. Dit onderzoek, dat we samen uitvoeren met de onderzoeksbureaus I&O Research en Blaauwberg, is inmiddels door ons opgestart. In de onderzoeksopzet is onder andere een dialoogsessie met commissie- en Statenleden voorzien.

De oplevering van de rapportage is voorzien voor het najaar van 2021 zodat de uitkomsten daarvan door PS betrokken kunnen worden bij de behandeling van de provinciale omgevingsvisie. 

In de bijgevoegde startnotitie kunt u meer over dit onderzoek lezen.