Publicatie landbouwtransitie in Zeeland?

De rekenkamer Zeeland onderzocht of de Provincie Zeeland erin geslaagd is in de afgelopen vijf jaren stappen te zetten in het streven naar ‘volhoudbare landbouw’: "een sector die economische gezond is, kringlopen op een zo laag niveau sluit en produceert in evenwicht met de natuurlijke omgeving”.

Het volledige onderzoeksrapport met alle conclusies en aanbevelingen is via deze link.

Bestuurlijke behandeling

Vrijdag 16 september aanstaande wordt het onderzoeksrapport besproken in de vergadering van de Statencommissie Economie. Deze openbare vergadering is voor iedereen bij te wonen of via de website van de Provincie Zeeland te volgen.