Publicatie brief over financiële kengetallen in de jaarstukken 2020

Provinciale Staten blijken voldoende adequaat en eenvoudig inzicht te hebben in de financiële positie van de Provincie Zeeland. De rekenkamer Zeeland doet Provinciale Staten drie aanbevelingen om het inzicht in de financiële positie verder te verbeteren.

Download rekenkamerbrief financiële kengetallen jaarstukken 2020