Nieuwe voorzitter voor de Rekenkamer

In juni 2021 heeft mr. C.M de Graaf aan Provinciale Staten laten weten zijn functie als lid en voorzitter van het bestuur van de Rekenkamer Zeeland neer te willen leggen. Hij vervulde deze functie sinds 1 januari 2017, nadat hij eerder in februari 2012 werd benoemd als bestuurslid van de Rekenkamer. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld het door de heer De Graaf gevraagde ontslag eervol te verlenen per 1 januari 2022.

Een selectiecommissie bestaande uit leden van Provinciale Staten heeft besloten mevr. mr. G.A.A. (Marloes) van Rijswijk - van Mook voor te dragen voor benoeming als bestuurslid, tevens voorzitter, van de Rekenkamer Zeeland per 1 januari 2022.

Mevrouw Van Rijswijk is meester in het Nederlands Recht met een specialisatie Staats- en Bestuursrecht en meester in de Juridische Bestuurswetenschappen. Zij is werkzaam als secretaris van de gemeente Sint- Michielsgestel en directielid van Mijn Gemeente Dichtbij (de ambtelijke fusieorganisatie met de gemeente Boxtel) en heeft dankzij haar bestuurslidmaatschap van verschillende Rekenkamercommissies in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke (onderzoeks)omgeving.

In de Statenvergadering van vrijdag 17 december wordt hierover besloten door Provinciale Staten.