Jaarverslag 2022

Op 21 april heeft het bestuur van de rekenkamer Zeeland het jaarverslag 2022 vastgesteld.

In dit jaarverslag wordt ingegaan op de onderzoeken die de Rekenkamer in 2022 aan Provinciale Staten presenteerde en waaraan de rekenkamer in 2022 werkte. Ook wordt ingegaan op de organisatorische en bedrijfskundige aspecten van de rekenkamer in 2022.

Jaarverslagen | Rekenkamer Zeeland