Benoeming nieuw lid van het bestuur van de Rekenkamer Zeeland

Benoeming nieuw lid van het bestuur

Op 26 oktober 2018 werd Tanja Groenendijk-de Vos benoemd als lid van de Rekenkamer Zeeland. Zij volgt met ingang van 1 november 2018 Renée de Visser op die per 1 september 2018 haar werkzaamheden heeft beëindigd als lid van de Rekenkamer

Tanja Groenendijk-de Vos heeft deze zomer na twee termijnen voorzitterschap afscheid genomen van de Delftse Rekenkamer, de oudste lokale rekenkamer van Nederland. Het bieden van inzicht in de aanwending en (verwachte) opbrengst van publiek geld enthousiasmeert haar. Na werkzaam te zijn geweest op concerndirecties van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de gemeente Rotterdam in bedrijfsvoeringsfuncties, is zij reeds geruime tijd verantwoordelijk voor de financiële directievoering van een aantal investeringsbedrijven in Rotterdam. Daarnaast zit zij in twee Raden van Toezicht: ‘Centrale Huisartsenposten Rijnmond’, deze verzorgt buiten kantooruren de spoedeisende huisartsenzorg vanuit vijf locaties en ‘Reumazorg Zuid West Nederland’, een zelfstandig behandelcentrum voor reuma met diverse vestigingen waaronder Goes, Vlissingen, Terneuzen en Roosendaal. Als Amerikanist, doceert ze onder meer bij de Erasmus Academie in Rotterdam over Amerikaanse verkiezingen, het Amerikaanse politieke systeem en internationale relaties. En consumeert ze regelmatig nieuwe inzichten bij het Roosevelt Institute for American Studies aan de Abdij in Middelburg.