Op 25 mei 2018 treedt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De Rekenkamer Zeeland is als z.g. gegevensverwerker gehouden een aantal maatregelen te treffen.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

De Rekenkamer Zeeland maakt gebruik van de FG van de Provincie Zeeland. Deze is te bereiken via: Provincie Zeeland T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Inzageverzoek AVG Postbus 6001 4330 LA Middelburg E-mail: avg@zeeland.nl

Verwerkingsregister (FG)

Om onderzoek te kunnen doen, om personen over onze rapporten te informeren en om de bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren, verwerkt de Rekenkamer Zeeland regelmatig persoonsgegevens. Vanuit de AVG is er een verplichting om deze verwerkingen te registreren in een register van verwerkingsactiviteiten, aangeduid als verwerkingsregister.

Privacyverklaring (FG)

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamer Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. In de Privacyverklaring AVG hebben wij beschreven waarom en hoe wij dat doen [Privacyverklaring AVG Rekenkamer Zeeland].