Door het vertrek van een bestuurslid per 1 september 2018 zoeken Provinciale Staten een lid voor de Rekenkamer Zeeland. Taken:
  • Sturing geven in een collegiaal bestuur aan onderzoeksprogramma en onderzoeken;
  • Optreden als portefeuillehouder in onderzoeken;
  • Presenteren van de uitkomsten van onderzoeksrapporten aan Provinciale Staten.Eisen:
  • Een opleiding en ervaring in de financieel-economische sector, ervaring met het begeleiden van (rekenkamer)onderzoek;
  • Affiniteit en ervaring met het opereren in een politiek-bestuurlijke context;
  • Aanwijsbaar beschikt over een onafhankelijke attitude;
  • Affiniteit met Zeeland en Zeeuwse vraagstukken strekt tot aanbeveling.
Kerncompetenties zijn: bestuurlijk gezag, onafhankelijkheid, teamspeler, politieke sensitiviteit, resultaat- en procesgericht en communicatieve vaardigheden. Net als het openbaar bestuur opereren de Rekenkamer en haar leden in een dynamische omgeving. U bent zich niet alleen bewust van die dynamische omgeving maar ook van uw invloed daarop en u handelt daar ook naar. Affiniteit met Zeeland en Zeeuwse vraagstukken strekt tot aanbeveling. In voorkomende gevallen zult u ook naar buiten toe de Rekenkamer vertegenwoordigen hetgeen een beroep doet op goede communicatieve vaardigheden. Omdat een Rekenkamer alleen effectief kan functioneren bij de gratie van haar onafhankelijkheid, zijn andere functies of werkzaamheden die een onafhankelijke oordeelvorming in de weg staan niet gewenst. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan werkzaamheden voor de Provincie Zeeland of door de Provincie gesubsidieerde instellingen. Voor benoeming dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd te worden. Ons aanbod: De leden worden voor een periode van zes jaar benoemd door Provinciale Staten. De vergoeding bedraagt ca. € 10.000,-- per jaar, exclusief reiskosten. De selectie vindt plaats door een commissie samengesteld uit leden van Provinciale Staten aangevuld met een lid van de Rekenkamer Zeeland. Deze commissie doet een voordracht aan Provinciale Staten. Het is de bedoeling om, na een briefselectie, kandidaten te ontvangen op 26 september 2018 in het Provinciehuis in Middelburg. Inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunt u krijgen bij de voorzitter van de selectiecommissie, statenlid de heer G.D. Roeland, tel. +31 6 44 65 92 57 en, inhoudelijk, bij de voorzitter van de Rekenkamer, de heer mr. C.M. de Graaf, tel. +31 6 53 18 48 12. Solliciteren: Heeft u belangstelling voor deze vacature, zorg er dan voor dat uw reactie uiterlijk 1 september 2018 bij ons binnen is. Reageren